[ In Card Visit ] – Bảng Giá In card visit [ Update 2019]

Posted on In Ấn 1427 lượt xem

In card visit được hiểu đơn giản là mảnh giấy ghi ngắn gọn và đầy đủ thông tin công ty, tên, chức danh, số điện thoại, địa chỉ,… Mà các công ty doanh nghiệp, hay của hàng, đều sử dụng chúng để khách hàng có thông tin về bạn mà họ sẽ liên hệ.

Card visit là gì?

Hiện nay card visit được sử dụng như một hình thức giữa người và người muốn lưu giữ thông tin để liên hệ. Không chỉ vậy nó còn có giá trị về mặt thương mại, nâng cao bản sắc, và thể hiện sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng hoặc đối tác. 

Xem thêm : In tờ rơi

In Card Visit Giá Rẻ Tại TPHCM
In Card Visit Giá Rẻ Tại TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *